งานป้องกันปราบปราม

พ.ต.ท.วชิรปกรณ์ สมุทรคีรี
รอง ผกก.ป.สน.ประชาสำราญ

พ.ต.ท.สุด อุ่นไทย
สวป.สน.ประชาสำราญ

พ.ต.ต.ชาติธนู นวลพรม
สวป.สน.ประชาสำราญ