คณะผู้บริหาร

พ.ต.อ.ปณชัย ตันอารีย์
ผกก.สน.ประชาสำราญ

พ.ต.ท.วชิรปกรณ์ สมุทรคีรี
รอง ผกก.ป.สน.ประชาสำราญ

พ.ต.ท.กิจธนาพัฒน์ หนูดำ
รอง ผกก.(สอบสวน)สน.ประชาสำราญ

พ.ต.ท.วสันต์ คำชะนาม
รอง ผกก.สส.สน.ประชาสำราญ

พ.ต.ท.สุด อุ่นไทย
สวป.สน.ประชาสำราญ

พ.ต.ต.ชาติธนู นวลพรม
สวป.สน.ประชาสำราญ

พ.ต.ท.สนิท ศรีอุดร
สว.(สอบสวน)สน.ประชาสำราญ

พ.ต.ต.มนตรี ตรีทองนวล
สว.สส.สน.ประชาสำราญ

พ.ต.ต.วัชระ ลิ้มเส็ง
สว.อก.สน.ประชาสำราญ

พ.ต.ต.สนธิกานต์ พุ่มพันธุ์
สว.จร.สน.ประชาสำราญ