ภาพกิจกรรม
อำนวยความสะดวกและรณรงค์การป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 65(7 วัน อันตราย)
( จำนวน 4 รูป / ดู 87 ครั้ง )
ประชุม กต.ตร.สน.ประชาสำราญ วันที่ 4 เม.ย.65 เวลา 14.30 น.
( จำนวน 0 รูป / ดู 53 ครั้ง )
ITA เชิญชวนให้ประชาชนร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่รัฐ
( จำนวน 5 รูป / ดู 175 ครั้ง )
ข่าวประชาสัมพันธ์ทางสถานี ได้จัดสถานที่จอดรถผู้มาติดต่อราชการ
( จำนวน 0 รูป / ดู 181 ครั้ง )
ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อ
( จำนวน 0 รูป / ดู 150 ครั้ง )
กิจกรรมทำบุญ สน.และแฟลต
( จำนวน 4 รูป / ดู 269 ครั้ง )
กิจกรรมจิตอาสา 5 ธันวาคม
( จำนวน 4 รูป / ดู 272 ครั้ง )
กิจกรรมจิตอาสา
( จำนวน 12 รูป / ดู 470 ครั้ง )
วันปิยมหาราช ประจำปี 2564
( จำนวน 15 รูป / ดู 481 ครั้ง )