ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสา
( จำนวน 6 รูป / ดู 110 ครั้ง )
อำนวยความสะดวกและรณรงค์การป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 65(7 วัน อันตราย)
( จำนวน 4 รูป / ดู 303 ครั้ง )
ประชุม กต.ตร.สน.ประชาสำราญ วันที่ 4 เม.ย.65 เวลา 14.30 น.
( ดู 288 ครั้ง )
ITA เชิญชวนให้ประชาชนร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่รัฐ
( จำนวน 5 รูป / ดู 315 ครั้ง )
ข่าวประชาสัมพันธ์ทางสถานี ได้จัดสถานที่จอดรถผู้มาติดต่อราชการ
( ดู 434 ครั้ง )
ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อ
( ดู 317 ครั้ง )
กิจกรรมทำบุญ สน.และแฟลต
( จำนวน 4 รูป / ดู 491 ครั้ง )
กิจกรรมจิตอาสา 5 ธันวาคม
( จำนวน 4 รูป / ดู 390 ครั้ง )
กิจกรรมจิตอาสา
( จำนวน 12 รูป / ดู 765 ครั้ง )
วันปิยมหาราช ประจำปี 2564
( จำนวน 15 รูป / ดู 711 ครั้ง )