ประวัติ
ประวัติ
          สถานีตำรวจนครบาลประชาสำราญ จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดหน่วยงานเขตอำนาจการรับผิดชอบและเขตพื้นที่การปกครองของหน่วยราชการในกรมตำรวจ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2539    
          โดยเปิดดำเนินการจริงในอัตราช่วยราชการใน วันที่ 12 สิงหาคม 2539 เวลา 00.01 น.  เมื่อเริ่มแรกการก่อตั้งได้ใช้ตึกแถวเลขที่ 77 หมู่ที่ 9 แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพฯ เป็นอาคารที่ทำการ
          ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2553 สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดสรรงบประมาณในการจัดสร้างอาคารที่ทำการใหม่เป็นการถาวร บริเวณแยกเกษมสำราญ เลขที่ 25 หมู่ที่ 4 ถนนประชาสำราญ แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพฯ บนเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่